Pendik Bölgesinin Müslümanlarla İlk Tanışması

               Pendik Bölgesinin Müslümanlarla İlk Tanışması

710-711 yıllarında küçük bir Müslüman birlik Pendik,Kartal ve Maltepe üzerinden yürüyüp Khrysepolis(Üsküdar) e kadar ilerlemeye muvaffak olmuştur.


18 Kasım 2008 09:07
font boyutu küçülsün büyüsün


Hazreti Peygamber (A.S), “Konstantiniyye muhakkak alınacaktır.Onu fetheden emir ne güzel emirdir,askeri ne güzel askerdir.”buyurmuşlardır.Bu hadis-i şerif,ilk halifeler zamanından itibaren Müslümanları İstanbul’u almayı teşvik etmiştir.İstanbul’a değişik zamanlarda Müslüman ordu ya da donanmaları gönderilmiş,ancak bu mübarek fetih ancak 1453 yılında Osmanlı padişahı 2.Sultan Mehmet’e nasip olmuştur.

Müslümanların İstanbul seferleri Emevi halifelerinden Birinci Muaviye zamanında başlar.Halife 668 yılında İstanbul fethine Süfyan’ın komutasında bir ordu göndermiştir.Bunların içinde Abbas,Zübeyr oğlu Ömer,Hazreti Peygamberin sancaktarı Ebu Eyyub-el Ensari de vardır.Denizden gelen İslam ordusu Üsküdar’a kadar yürümüş,burayı işgal etmiş ve karargah haline getirmiştir. 668’deki bu yürüyüşte İslam ordusunun karadan Kadıköy’e kadar ilerlediği bilinmektedir.

İmparator İustinianos 2’nin iç düşmanları ile savaşması,harice karşı ilgisiz kalmasına neden olmuş,bu durum Müslüman Araplar’ın işine yaramıştır.İslam ordusu 710-711 yıllarında yaptığı akınlarda hiçbir mukavemetle karşılaşmadan bir çok kaleyi aldığı gibi,küçük bir Müslüman birlik Pendik,Kartal ve Maltepe üzerinden yürüyüp Khrysepolis(Üsküdar) e kadar ilerlemeye muvaffak olmuştur.

Müslümanların İstanbul’a ikinci seferi 717 yılında gerçekleşmiştir.Ağustos(bazı kaynaklara göre,Eylül)717’de Emevi Halifesi Süleyman zamanında halifenin kardeşi Mesleme ordusu ve 800 gemiden oluşan donanması ile İstanbul önüne kadar gelmiş olduğu bildirilir.Ancak,717-718 kışı sert geçmiş,doğal şartlar sebebiyle Müslüman ordusunda kitleler halinde kayıplar yaşanmıştır.Kuşatma sırasında Bizanslılar yeniden Grek Ateşi kullanmak suretiyle İslam donanmasını yakmayı başarmışlardır.

Bu kuşatma esnasında donamaya ait 800 parça gemiden bir bölümünün kuşatma süresince Rufiniane(Caddebostan) ile Kartonlimen(Kartal) arasında demirlediği bildirilir.Kuşatma boyunca İstanbul’un Anadolu banliyöleri ile bağlantısı kesilmiştir.Kuşatmanın tam bir yıl sürdüğü ifade edildiğine göre ordu ve donanmanın Ağustos 718’de avdete başlamış olması gerekir.

Augusto Baily,dönüş yolunda donanmanın fırtına sonucu yok olduğunu bildirir.Bu,gerçek ise,takvimler bu tarihten sonra 6gün içinde 2 ayrı fırtınayı gösterir ki,Marmara Denizi hakkındaki bilgi eksikliğinin Müslüman Arapların felaketine mal olduğu anlaşılmaktadır.

Müslümanların bir başka İstanbul seferi Halife Harun-ür Reşid zamanında gerçekleştirilmiştir.İmparatoriçe İrene,İstanbul karşısında Üsküdar’a kadar gelen Müslümanlara karşı mücadele etmeyip Halife Harun Reşid ile oldukça ağır şartları içeren bir sulh yapmıştır.

Bazı tarihçelere göre ise Üsküdar önlerine kadar gelen Harun-ür Reşid bir sene burada kalmış,783’te İmparatoriçe İrene’in ordusuna mağlup olmuş ve Bizanslılara her sene 70.000 altın vermeye mecbur edilmiştir.

Oysa tarihçi İ.Hakkı Konyalı aynı fikirde değildir.Ona göre “Harun-ür Reşid Bağdat’tan bir rivayete göre 170.000 askerle çıkmış,karadan Üsküdar önlerine gelmiş,Üsküdar’ı almış,Karadeniz Boğazı’nı tutmuştur.”Konyalı,Evliya Çelebi’den naklen “Gaziler o kadar çok ganimet aldılar ki,götürmekten aciz kalmışlardı.Nihayet 1000 gemiye yükleyip Halep İskenderununa gönderdiler.”ifadelerine de yer verir.
Bu haber 3,299 defa okundu.

Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar


  Henüz yorum yapılmamış


Anket

İnternet sitemizin tasarımından memnun musunuz?
 • Evet,Memnunum
 • Hayır,Değilim
 • Daha iyi olabilir

En Çok Okunanlar